• Cercador de Naus, Locals i Solars per a l'Activitat Econòmica

Compare Listings

bcnsud-calidad-de-vida

Concentració d’àrea verda contigua amb el parc de Colleserola.

Bons serveis i equipaments públics, sanitaris, esportius i educatius.

Oferta formativa de qualitat.

Renda per habitant per sobre de la mitjana de la comarca del Baix Llobregat.

Cohesió social i convivència.

Concentració d’àrea verda contigua amb el parc de Colleserola.

Bons serveis i equipaments públics, sanitaris, esportius i educatius.

Oferta formativa de qualitat.

Renda per habitant per sobre de la mitjana de la comarca del Baix Llobregat.

Cohesió social i convivència.